نحوه قیمت گذاری خدمات امداد ادمین در سال 98

نحوه قیمت گذاری
۱۹ مرد ۹۸
مدیر سایت
نظری ثبت نشده است

نحوه قیمت گذاری خدمات در امداد ادمین:

نحوه قیمت گذاری خدمات در امداد ادمین: در امداد ادمین پس از بررسی کارشناسی کار توسط مدیر فنی براورد کننده خدمات شرح خدمات و مراحل انجام کار به کارشناسان سایت دیجی کار ارایه می گردد و قیمت گذاری خدمات بر اساس نرخ نظام صنفی رایانه تعیین می گردد.

با توجه به سیاست سایت دیجی کار در ارایه خدمات با قیمت های مناسب و کارشناسی شده می توان گفت خدماتی که در دیجی کار ارایه می گردد نسبت به کیفیت ارایه از بهترین قیمت برخوردار است.

پرداخت مشتریان میتواند به سایت دیجی کار انجام شود که در صورت عدم رضایت از انجام کار مبلغ پرداختی مسترد خواهد شد.

لازم به ذکر است سایت دیجی کار که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای مجوز از وزارت صنایع و معادن است تضمین کننده انجام صحیح خدمات خواهد بود.

دانلود تعرفه نظام صنفی سال 98